Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Nemzeti Múzeum 2023. decemberére tervezett „Magyar Menyasszony” című kiállításában (a továbbiakban: „Kiállítás”), az ahhoz készülő katalógusban (a továbbiakban: „Katalógus”), egyéb múzeumi kiadványokban, valamint az azokhoz kapcsolódó, széles publikum számára hozzáférhető nyilvános online adatbázisba (a továbbiakban: „Weboldal”), továbbá ezek kommunikációja során (a továbbiakban együttesen: „Projekt”) és annak népszerűsítésére használt kiadványokban, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Projekt közösségi médiális felületein történő megjelenéséhez, közzétételéhez (a továbbiakban: „Projekt Promóció”) a Weboldalon installált galériába (a továbbiakban: „Magyar Menyasszony Galéria”) átadott, feltöltött fényképet, kép-és videófájlokat (a továbbiakban: együttesen „Fényképek”) és ezekhez kapcsolódóan nyitott blogba (a továbbiakban: „Magyar Menyasszony Blog”) leírt, hangrögzítőre mondott, hangfájlon rögzített, átadott, feltöltött történetet, hanganyagokat (podcast) (a továbbiakban együttesen: „Blogbejegyzés”) szolgáltatókhoz és megbízójukhoz kapcsolódó személyes adatkezeléshez.

A Project és a Projekt Promóció megvalósítása során személyes adatok kezelése következik be. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli a Projekt és a Projekt Promóció magvalósítása során tudomására jutott személyes adatokat.

Az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. „Infotv.”) alapján az Adatkezelő a jelen tájékoztatást bocsátja a személyes adatkezelése által érintettek számára.

1. Adatkezelő megnevezése, adatai

Magyar Nemzeti Múzeum
Székhely:1088 Budapest, Múzeum krt.14-16.
Telefon: +36 1 338 21 22, +36 1 327 77 00
Fax: +36 1 317 78 06
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Tokai László
E-mail cím: GDPR@mnm.hu

2. Érintettek köre

Érintett 1: A Weboldalon lévő Magyar Menyasszony Galériába Fényképeket és a Magyar Menyasszony Blogba Blogbejegyzéseket feltöltő személy

Érintett 2: A Projektben és a Projekt Promócióban történő szerepeltetésre az Adatkezelőnek Fényképeket és Blogbejegyzéseket ajándékozó és erről az Adatkezelővel szerződést kötő személy

Érintett 3: A Projektben és a Projekt Promócióban történő szerepeltetésre az Adatkezelőnek Fényképek és Blogbejegyzések ajándékozásának végrehajtására, illetőleg a Weboldalon lévő Magyar Menyasszony Galériába Fényképek és a Magyar Menyasszony Blogba Blogbejegyzések feltöltésére az Érintett 2-től nyomtatott formában meghatalmazást kapó személy

3. Adatkezelések

3.1 Érintett 1 vonatkozásában:

3.1.1 Weboldal használata

Kezelt személyes adat:
Érintett 1 neve, e-mail címe, regisztrációs jelszava, IP- címe

Adatkezelés célja:
A Weboldal használatához (feltöltéshez) szükséges adatok rögzítése a Weboldal felhasználóinak (a Weboldalra feltöltők) azonosítására és a Weboldal használatához (feltöltéshez) szükséges jogosultság biztosítására.

Adatkezelés időtartama:
A Weboldal Adatkezelő általi fenntartásának idejére, de legfeljebb az adatkezelés megkezdésétől számított öt év elteltéig

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés (e) pont

Kezelt adatok forrása:
Érintett 1

3.1.2 Weboldal felhasználóinak (a Weboldalra Fényképeket, Blogbejegyzéseket feltöltők) azonosítása

Kezelt személyes adat:
Érintett 1 neve, e-mail címe, regisztrációs jelszava, IP- címe

Adatkezelés célja:
A Weboldal felhasználóinak (a Weboldalra Fényképeket, Blogbejegyzéseket feltöltők) azonosítása

Adatkezelés időtartama:
A Weboldal Adatkezelő általi fenntartásának idejére, de legfeljebb az adatkezelés megkezdésétől számított öt év elteltéig

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés (e) pont

Kezelt adatok forrása:
Érintett 1

3.1.3 Rendszerüzenetek küldése

Kezelt személyes adat:
Érintett 1 neve, e-mail címe

Adatkezelés célja:
A Weboldal használatához és működéséhez kapcsolódó rendszerüzenetek küldése

Adatkezelés időtartama:
A Weboldal Adatkezelő általi fenntartásának idejére, de legfeljebb az adatkezelés megkezdésétől számított öt év elteltéig

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés (e) pont

Kezelt adatok forrása:
Érintett 1

3.1.4 Weboldal használatával (a Weboldalra történő feltöltéssel) kapcsolatos jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése

Kezelt személyes adat:
Érintett 1 neve, e-mail címe, lakcíme
A Weboldalra a Magyar Menyasszony Galériába feltöltött Fényképek és a Magyar Menyasszony Blogba feltöltött Blogbejegyzések. Fényképek Blogbejegyzések címe, a Fényképeken szereplők neve, készítőjének neve, készítés helye, ideje, Blogbejegyzés szerzőjének neve (ha az nem az Érintett 1)

Adatkezelés célja:
A Weboldal használatának biztosítása, az Adatkezelő közérdekű feladatának ellátása

Adatkezelés időtartama:
A Weboldal Adatkezelő általi fenntartásának idejére, de legfeljebb az adatkezelés megkezdésétől számított öt év elteltéig

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés (e) pont

Kezelt adatok forrása:
Érintett 1

3.1.5 Felhasználói fiók biztonsága

Kezelt személyes adat:
Érintett 1 e-mail címe, IP címe, a Weboldal feltöltési felületére bejelentkezés időpontja, a Weboldal feltöltési felületéről történő kijelentkezés időpontja, elfelejtett jelszó emlékeztető küldés időpontjának rögzítése, e-mail cím csere kezdeményezési időpontjának rögzítése.

Adatkezelés célja:
A Weboldal használatához szükséges felhasználói (feltöltői) fiók biztonságának védelme.

Adatkezelés időtartama:
A Weboldal Adatkezelő általi fenntartásának idejére, de legfeljebb az adatkezelés megkezdésétől számított öt év elteltéig

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés (e) pont

Kezelt adatok forrása:
Érintett 1

3.1.6 A Weboldalon közzé tehető (és közzétett) tartalmak kezelése

Kezelt személyes adat:
A Weboldalra az Érintett 1 által a Magyar Menyasszony Galériába feltöltött Fényképek és a Magyar Menyasszony Blogba feltöltött Blogbejegyzések.
Fényképek Blogbejegyzések címe, a Fényképeken szereplők neve, készítőjének neve, készítés helye, ideje, Blogbejegyzés szerzőjének neve (ha az nem az Érintett 1)

Adatkezelés célja:
A Weboldalon közzé tehető anyagok kezelése.

Adatkezelés időtartama:
A Weboldal Adatkezelő általi fenntartásának idejére, de legfeljebb az adatkezelés megkezdésétől számított öt év elteltéig

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés (e) pont

Kezelt adatok forrása:
Érintett 1

3.1.7 Statisztikai és informatikai célok

Kezelt személyes adat:
A következő adatoknak, mint műveleteknek a naplózása a hozzájuk kapcsolódó konkrét tartalom rögzítése nélkül: regisztráció ideje; A Weboldal feltöltőfelületén végzett műveletek közül az alábbiak naplózása: be-és kijelentkezés, profil módosítása, Fényképek és Blogbejegyzések feltöltése, mobil applikáció alaphelyzetbe állítása, mobil applikáció feloldása, adatszinkronizáció, tartalmi elemek megosztása a Weboldalra

Adatkezelés célja:
A Weboldallal kapcsolatos statisztikai és informatikai célok

Adatkezelés időtartama:
A Weboldal Adatkezelő általi fenntartásának idejére, de legfeljebb az adatkezelés megkezdésétől számított öt év elteltéig

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés (e) pont

Kezelt adatok forrása:
Érintett 1

3.2 Érintett 2 vonatkozásában:

3.2.1 A Projektben és a Projekt Promócióban történő szerepeltetésre az Adatkezelőnek Fényképeket és Blogbejegyzéseket ajándékozó Érintett 2-vel kötött szerződés

Kezelt személyes adat:
Érintett 2 neve, lakcíme, e-mail címe

Adatkezelés célja:
A Projektben és a Projekt Promócióban történő szerepeltetésre az Adatkezelőnek Fényképeket és Blogbejegyzéseket ajándékozó Érintett 2-vel kötendő szerződés

Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő döntése alapján:
Ha az Adatkezelő szerepelteti az Érintett 2 által ajándékozott Fényképeket és Blogbejegyzéseket a Kiállításon és a Weboldalon, akkor a Weboldal Adatkezelő általi fenntartásának idejére, de legfeljebb az adatkezelés megkezdésétől számított öt év elteltéig Amennyiben az Adatkezelő úgy dönt, hogy nem szerepelteti az Érintett 2 által ajándékozott Fényképeket és Blogbejegyzéseket a Kiállításon és a Weboldalon, akkor az adatkezelés megkezdését követő egy év elteltéig

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés (e) pont

Kezelt adatok forrása:
Érintett 1

3.2.2 A Weboldalon közzé tett tartalmak kezelése

Kezelt személyes adat:
A Kiállításon és a Weboldalon történő közzétételre az Érintett 2 által az Adatkezelőnek ajándékozott Fényképek és Blogbejegyzések a Kiállításon szerepeltetett és a Weboldalon a Magyar Menyasszony Galériában közzétett Fényképek és a Magyar Menyasszony Blogban közétett Blogbejegyzések.
Fényképek Blogbejegyzések címe, a Fényképeken szereplők neve, készítőjének neve, készítés helye, ideje, Blogbejegyzés szerzőjének neve (ha az nem az Érintett 2)

Adatkezelés célja:
A Kiállításon és a Weboldalon közzétett anyagok kezelése.

Adatkezelés időtartama:
A Weboldal Adatkezelő általi fenntartásának idejére, de legfeljebb az adatkezelés megkezdésétől számított öt év elteltéig

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés (e) pont

Kezelt adatok forrása:
Érintett 2

3.3 Érintett 3 vonatkozásában:

A Projektben és a Projekt Promócióban történő szerepeltetésre az Adatkezelőnek Fényképek és Blogbejegyzések ajándékozásának végrehajtására, illetőleg a Weboldalon lévő Magyar Menyasszony Galériába Fényképek és a Magyar Menyasszony Blogba Blogbejegyzések feltöltésére az Érintett 2-től nyomtatott formában meghatalmazást kapó személy kapcsolattartási adatainak rögzítése

Kezelt személyes adat:
Érintett 3 neve, lakcíme, e-mail címe regisztrációs jelszava, IP- címe

Adatkezelés célja:
Kapcsolattartás az Érintett 2-vel meghatalmazottján keresztül

Adatkezelés időtartama:
Ha az Adatkezelő úgy dönt, hogy nem szerepelteti az Érintett 2 által ajándékozott Fényképeket és Blogbejegyzéseket a Kiállításon és a Weboldalon, akkor az adatkezelés megkezdését követő egy év elteltéig, minden egyén esetben a Weboldal Adatkezelő általi fenntartásának idejére, de legfeljebb az adatkezelés megkezdésétől számított öt év elteltéig

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés (e) pont

Kezelt adatok forrása:
Érintett 3

Garancia hiánya

Az Adatkezelő nem vállal garanciát arra az Érintett 2 felé, hogy szerepelteti az Érintett 2 által ajándékozott Fényképeket és Blogbejegyzéseket a Kiállításon, valamint, hogy azokat közzéteszi Weboldalon lévő Magyar Menyasszony Galériában és a Magyar Menyasszony Blogban.

Weboldal használata (a Weboldalra feltöltés)

Érintett 1 az ezeket megalapozó Felhasználási Nyilatkozat elolvasása után az ennek elfogadására/megerősítésére vonatkozó checkbox bejelölésével elfogadja, hogy a Weboldalon feltöltött Fényképeket és Blogbejegyzéseket a Weboldal böngészői letölthetik és kizárólag tudományos, kutatási, oktatási, ismeretterjesztési (nem kereskedelmi) célokra az alábbiakban meghatározott forrásmegjelölési hivatkozással felhasználhatják.

Szellemi alkotások védelme

A Weboldal az Adatkezelő szellemi alkotása, ezért a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelme alatt áll. A Weboldalra a Magyar Menyasszony Galériába és a Magyar Menyasszony Blogba feltöltött Fényképeket és Blogbejegyzéseket a Weboldal böngészői letölthetik és kizárólag tudományos, kutatási, oktatási, ismeretterjesztési (nem kereskedelmi) célokra, a következő forráshivatkozás megadásával felhasználhatják:
„[Feltöltő neve, Fényképek vagy Blogbejegyzések szerzőjének neve, azok címe, készítésének helye, ideje (az esetlegesen a Fényképen szereplő személyek a feltöltő által megadott neve)] ® Magyar Menyasszony, Magyar Nemzeti Múzeum

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő adatkezelései során automatizált döntéshozatal nem valósul meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé a Projektben történő részvételt és a Weboldal használatát annak, aki azok használatához a szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésre.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz

1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő munkakörében érintett és arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel. Az Adatkezelő tevékenysége során más adatkezelőnek a személyes adatokat – a törvényben meghatározott adattovábbítási kötelezettsége kivételével - nem továbbítja.

2. A rögzített adatok tekintetében az Adatkezelő Adatfeldolgozóként a (a Weboldal működtetője) ____________________ szolgáltatásait veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó a www.mnm.hu honlap műszaki működtetőjeként fér hozzá az Érintett személyes adataihoz, ezen kötelezettségeit meghaladóan azokat semmilyen módon nem használja fel. Az Adatfeldolgozó által végzett műveleteket az ilyen munkakörrel rendelkező, feljogosított dolgozói végzik.

Az adatkezelés biztonságát a következő informatikai megoldások szolgálják: Az adatkezelő informatikai rendszerét és belső hálózatát a _________________ üzemelteti. A személyes adatokat csak jogosult személyek számára hozzáférhető módon, zárt rendszerben tartja nyilván, saját szerverén elkülönítve, fizikailag elzárva, nem titkosított tárterületen, jelszóval és szoftverkulccsal autentikált hozzáféréssel, titkosított csatornán.

A www.mnm.hu szerver naplózása

Külső szolgáltató naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Magyar Nemzeti Múzeumtól független külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. a külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. A szolgáltató szervere a látogató e szerverre történő közvetlen kapcsolódása, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat [IP cím (amely az internetre fellépő felhasználó eszközei egyértelmű azonosítását lehetővé tevő számsorozat) felhasználó számítógépének, böngészőjének adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képes gyűjteni.

Az adatkezelés célja a Weboldal látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a fent hivatkozott felhasználói adatokat. Az Adatkezelőnek és a tárhely szolgáltatójának jogos érdeke fűződik a Weboldal biztonságos működtetéséhez, ez alapján jogalappal rendelkezik a rögzíteni a látogatók személyes adatait a GDPR 6. cikk f) pontja alapján. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a Weboldal címe. Az adatkezelés időtartama 30 nap.
Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során elemzett adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A Weboldal címe, valamint a dátumadatok önmagukban nem képesek az érintett azonosítására, ezért nem minősülnek személyes adatnak, azonban egyéb, más forrásokból gyűjtött adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a tátogatóról történő következtetések levonására.
A naplófájlokból statisztika készül, amely 30 napig kerül tárolásra. A felhasználóktól begyűjtött adatokat az Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást adni:
A www.mnm.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelentet meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

Cookie kezelés

A szolgáltatók a felhasználó nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis fájlokat helyeznek el, amelyek a weboldal meglátogatása során ott tárolódnak és a későbbi internethasználat során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

Egyes cookie-k úgy segítenek a webhelyeknek, hogy pontosabb képet biztosítanak arról, hogy a látogatók milyen tevékenységeket végeztek a tulajdonukon. Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics egy olyan Google-termék, amely a webhely- és alkalmazástulajdonosokat segíti a szolgáltatásaik használatának megismerésében, és cookie-kat használ, amelyek segítségével információkat gyűjt, és jelentést készít a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy szerint azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie lehetővé teszi a szolgáltatások számára, hogy megkülönböztessék egymástól a felhasználókat és a felhasználók munkamenetét azonosítsák, az ott esetlegesen megadott adatokat tárolják. Ez érinti a honlap látogatói látogatásának időpontját, dátumát a Weboldal használatának idejéig. Minden olyan webhely használja, amely igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást (így a Google-szolgáltatások is).

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető tájékoztatás. A http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners tárhelyen elérhető a „Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum.

A legtöbb internet böngésző úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatók a beállítások, a sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja a böngészőjében a sütik alkalmazását. A legtöbb böngésző Eszközök/Beállítások/ menüsorában az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt van lehetőség a cookie-k kezelésére.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozói a technológia állása és költségei továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelően védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., a GDPR, valamint az egyéb adatvédelmi szabályok érvényre jutásához szükségesek.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a megfelelő technikai megoldásokkal biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatvédelmi incidens

Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. az érintettet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal járna természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges intézkedéseket. A tájékoztatás tartalmazza annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodik az Adatkezelő együttműködve a felügyeleti hatósággal és betartva az általa vagy más érintett hatóságok által adott iránymutatást.

Az érintettek jogai

Hozzáférési jog

A hozzáférés joga alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő tájékoztassa arról, hogy személyes adatainak milyen kezelése van folyamatban, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettekről, amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, a helyesbítés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogáról, a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz jogáról az adatok forrásairól szóló információkhoz hozzáférést kapjon. A fentieken túl az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a rendelkezésére bocsássa. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő ésszerű mértékű számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formában bocsátja az érintett rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett kérésére részére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó ponttalan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

Abban az esetben, ha az eredeti adatot az Adatkezelő harmadik fél számára továbbította, e harmadik személyt tájékoztatni kell a módosításról. Amennyiben az Adatkezelő pontos és valós ismeretekkel rendelkezik arról, hogy az érintett adata megváltozott, ebben az esetben a helyesbítést automatikusan meg kell tegye. Adat úgy nem kerülhet módosításra, hogy annak nincs meg a jogalapja.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében] az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás ok kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlásához;
 • a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
 • közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történeti kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő az érintett korlátozáshoz való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy hogy ezeket az adatokat egy másik adtakezelőnek továbbítsa anélkül, hogy azt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy, ha ez technikailag megoldható, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Abban az esetben, ha az érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Panasztétel joga és a bírósághoz fordulás joga

Az érintettek jogorvoslati lehetőségei közé tartozik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő panasztétel joga illetőleg kezdeményezheti a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárását.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9
Telefon:+36-1/391-1400
+36 30 683 5969
+36 30 549 6838
Telefax:+36-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Az érintett jogellenes adatkezelés esetén bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a kezelésükre vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helyi szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. (http://birosag.hu/torvenyszekek)

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre, illetőleg sérelemdíjra jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettséget, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.