Felhasználási nyilatkozat

A Magyar Nemzeti Múzeum a jelen nyilvános online adatbázisba történő feltöltéssel feltöltött fényképet, kép-és videófájlokat (a továbbiakban: együttesen „Fényképek”) és ezekhez kapcsolódóan nyitott blogba (a továbbiakban: „Magyar Menyasszony Blog”) leírt, hangrögzítőre mondott, hangfájlon rögzített, átadott, feltöltött történetet, hanganyagokat (podcast) (a továbbiakban együttesen: „Blogbejegyzés”) választása szerint használhatja a 2023. decemberére tervezett „Magyar Menyasszony” című kiállításában (a továbbiakban: „Kiállítás”), az ahhoz készülő katalógusban (a továbbiakban: „Katalógus”), egyéb múzeumi kiadványokban, valamint az azokhoz kapcsolódó, széles publikum számára hozzáférhető nyilvános online adatbázisba (a továbbiakban: „Weboldal”), továbbá ezek kommunikációja során (a továbbiakban együttesen: „Projekt”) és annak népszerűsítésére használt kiadványokban, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Projekt közösségi médiális felületein történő megjelenéséhez, közzétételéhez (a továbbiakban: „Projekt Promóció”) a Weboldalon installált galériába (a továbbiakban: „Magyar Menyasszony Galéria”).

A Magyar Nemzeti Múzeum a fentieken túlmenően nem kizárólagos, területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamra, harmadik személynek átengedhető jogot szerez a Fényképek és Blogbejegyzések a szerzőnek és a feltöltő tulajdonosnak azok egységéhez fűződő jogát nem sértő változtatásokkal végrehajtott átdolgozása mellett a Magyar Nemzeti Múzeum önálló szerzői jogával védett Magyar Menyasszony Galéria és Magyar Menyasszony Blog részeként, kizárólag tudományos, oktatási és ismeretterjesztési céllal történő további felhasználására.

A Magyar Nemzeti Múzeum fenti felhasználási joga kiterjed a Fényképek és Blogbejegyzések Magyar Menyasszony Galéria és Magyar Menyasszony Blog részeként tetszőleges példányban történő többszörözésére, és a többszörözött példányok terjesztésére, illetve kiadói szerződés kötésére. A többszörözés joga magában foglalja a Magyar Menyasszony Galéria és a Magyar Menyasszony Blog kép- illetőleg hangfelvételen, továbbá számítógéppel, illetve elektronikus adathordozón való másolás jogát.

Amennyiben a fenti felhasználási módok a felhasználási jog hatálya alatt úgy változnak/ bővülnek, hogy a jelen nyilatkozat elfogadásakor ismert, és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel, vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a fenti felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

A Weboldal az Adatkezelő szellemi alkotása, ezért a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelme alatt áll. A Magyar Menyasszony Galériából és Magyar Menyasszony Blogból a Weboldal látogatói letölthetnek Fényképeket és Blogbejegyzéseket nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra az alábbiak szerinti pontos szerzői és személyhez fűződő jogokra hivatkozás mellett, kizárólag tudományos, oktatási és ismeretterjesztési céllal történő további felhasználására.

A fenti felhasználási jogok gyakorlása során, a felhasználás jellegéhez igazodó módon az alábbi hivatkozást kell feltüntetni: „[Feltöltő neve, Fényképek vagy Blogbejegyzések szerzőjének neve, azok címe, készítésének helye, ideje (az esetlegesen a Fényképen szereplő személyek a feltöltő által megadott neve)] ® Magyar Menyasszony, Magyar Nemzeti Múzeum

A feltöltő kijelenti, hogy a feltöltött Fényképek és Blogbejegyzések szerzője (ha ismert) hozzájárult a feltöltött Fényképek és Blogbejegyzések feltöltéssel biztosított fenti felhasználásához, továbbá, hogy a Fényképeken és Blogbejegyzéseken nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási, vagy képmásának felhasználásához fűződő személyiségi joga, amely a fenti terjedelmű felhasználást korlátozná, vagy akadályozná.